Els banners de les jornades estan disponibles per a la seva inserció lliure en pàgines web o emails.
Es poden demanar banners de mides personalitzades a l'adreça sistemes@diomira.net
.

HTML

Infància i adolescència a Catalunya-http://infancia.diomira.net-25 i 26 de maig de 2009