La Generalitat de Catalunya té com a una de les seves prioritats en aquest mandat l’aprovació de la Llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i Adolescència, una norma que abraçarà tota la infància i adolescència de Catalunya des d’una perspectiva global, visualitzant l’infant i l’adolescent com a subjecte de drets i d’oportunitats i ocupant el centre de les polítiques.

En aquest sentit, la Llei posa èmfasi en potenciar la participació ciutadana dels nens, nenes i adolescents, promovent la creació d’espais de participació territorial a l’àmbit local i amb la creació del Consell Nacional d’Infància a Catalunya com a òrgan de participació d’aquest sector, previst també a la Llei de Serveis Socials.

És per això, que la Secretaria d’Infància i Adolescència organitza els dies 25 i 26 de maig les Jornades “Cap al Consell nacional d’infància i adolescència a Catalunya”, per tal de possibilitar un espai de reflexió i de posada en comú d’experiències de participació infantil al nostre país que permeti avançar cap a la creació d’aquest Consell.

Els objectius de les jornades són:

Les jornades s’adrecen a càrrecs electes i personal tècnic de les corporacions locals, a les organitzacions, associacions i entitats catalanes que treballen en l’àmbit de la infància i l’adolescència, així com als professionals i experts especialitzats en aquest sector.

Imma Pérez i Rovira
Secretària d’infància i Adolescència
Departament d’Acció Social i Ciutadania